Najlepiej płatne zawody w Polsce — w jakich branżach warto szukać zatrudnienia?

Zarobki to dla wielu osób jedno z najważniejszych kryteriów, dla których podejmują pracę w danej branży, firmie czy stanowisku. Zwłaszcza osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy, planują rozpoczęcie studiów bądź zamierzają się przebranżowić, chciałyby poznać najlepiej płatne zawody w Polsce. Poniżej przedstawiamy, w jakich zawodach najlepiej szukać zatrudnienia.

Chirurg

Według Salary Explorer pod względem zarobków w Polsce bezkonkurencyjni są chirurdzy. Zarabiają oni średnio 28 000zł miesięcznie. Ich wysokość jest zależna od charakteru pracy i wiążącej się z nią odpowiedzialności. Jest to stanowisko, które wymaga bardzo wysokich kwalifikacji i ogromnej wiedzy medycznej, a także wielu lat nauki. Osoby, która studiują medycynę, muszą osiągnąć bardzo wysokie wyniki na maturze, a następnie przez 6 lat uczęszczać na trudne, czasochłonne i wymagające wiele poświęceń studia. Następnie odbyć 13-miesieczny staż, a po jego ukończeniu  6-letnią, dwumodułową specjalizację chirurgiczną. Oznacza to ponad 13 lat nauki, aby móc uzyskać tytuł specjalisty. Osoba taka musi wykazać się nie tylko rozległą wiedzą medyczną, specjalnymi predyspozycjami, ale również zdolnościami manualnymi, a w razie nagłych sytuacji podczas operacji szybko umieć podjąć odpowiednią decyzję.

Sędzia i prawnik

Sędzia z kolei zarabia średnio 24 000 zł miesięcznie. Wysokość jego pensji jest uzależniona od obowiązków, jakie są mu powierzone. Na jego barkach spoczywa duża odpowiedzialność, ponieważ jest on funkcjonariuszem publicznym, którego zadaniem jest wymierzanie sprawiedliwości. Po pięcioletnich studiach prawniczych musi on odbyć trzyletnią aplikację sędziowską. Osoba taka musi mieć odpowiednie doświadczenie i minimum 29 lat, aby móc rozpocząć pracę w charakterze sędziego. Prawnik z kolei średnio zarabia 19 000 zł miesięcznie. Jego zarobki są ściśle uwarunkowane specjalnością, miejscem pracy i doświadczeniem. Tutaj również gwarancją sukcesu jest długa ścieżka nauki i zdobyte kwalifikacje. Prawnicy mogą pracować jako obrońcy, oskarżyciele, radcy prawni lub notariusze.

Menadżer banku i dyrektor generalny

Menadżer banku może liczyć na średnio 18 000 zł miesięcznie. Jego zadaniem jest zarządzanie placówką bankową, a także jej funduszami i inwestycjami. Wymagane są od niego wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie. Do jego obowiązków należą zadania decyzyjne, zarządzające itp. Z kolei dyrektorzy w zależności od branży i przedsiębiorstwa, w jakim są zatrudnieni, mogą liczyć na zarobki średnio 17 000 zł miesięcznie. Ponoszą oni dużą odpowiedzialność za funkcjonowanie firmy.  Ich zakres obowiązków również jest spory, do ich zadań należy zawieranie umów, podejmowanie strategicznych decyzji, zapobieganie konfliktom i kryzysom, a także dobór personelu.

Na wysokie zarobki mogą liczyć również główni księgowi, a także osoby pracujące w branży IT. W tych dziedzinach różnice w wynagrodzeniach są bardzo duże w zależności od posiadanych kompetencji, stażu pracy, zakresu obowiązków, a także odpowiedzialności, jaka ciąży na danym stanowisku.  O tym, gdzie brakuje kompetentnych pracowników, przeczytamy w artykule: https://www.lokalna24.pl/wiadomosci/9177,brakuje-rak-do-pracy-pracodawcy-maja-problem-ze-znalezieniem-pracownikow.

Podobne artykuły

Komentarze

NAJNOWSZE