Maszyny komunalne – przegląd rozwiązań

Rolą maszyn komunalnych jest dbanie o porządek w przestrzeni publicznej. Ich rola jest nieoceniona, jednak często niedoceniana. Wśród najpopularniejszych maszyn wymienić należy zamiatarki, kosiarki, pługi oraz posypywarki. Czym się one charakteryzują? Odpowiadamy.

Czym są maszyny komunalne?

Maszyny komunalne są to pojazdy, które służą do utrzymywania porządku w przestrzeni publicznej. Jednym z tego typu maszyn jest zamiatarka ciągnikowa. Jej zadaniem jest zamiatanie i zbieranie śmieci z pokrytych betonem, asfaltem lub kostką brukową ulic, placów oraz chodników. Ten rodzaj zamiatarki nie jest samodzielnym pojazdem. Przeznaczona jest do współpracy z ciągnikami rolniczymi, pojazdami komunalnymi lub samochodami.

Typem maszyny, która również wymaga doczepienia do pojazdu jest kosiarka bijakowa. Tego rodzaju kosiarki służą do koszenia i utrzymywania w porządku obszarów zielonych. Są one używane na trawnikach, skwerach, boiskach lub parkach o umiarkowanym zagęszczeniu. Tego rodzaju maszyny pomagają zautomatyzować i tym samym przyspieszyć proces koszenia. Coraz częściej zastępują one kosiarki sterowane ręcznie.

Jakie maszyny komunalne możemy wyróżnić?

Niektóre rodzaje maszyn komunalnych przeznaczone są do pracy w zimie. Wśród nich wymienić należy pługi śnieżne. Służą one do odśnieżania zasypanych ulic czyniąc je bardziej przejezdnymi. Większość ludzi mianem pługu śnieżnego określa pojazd, który dzięki zamontowanej odkładnicy odśnieża drogę. W rzeczywistości pługiem śnieżnym jest sama odkładnica. Montowana jest ona do ciągnika lub innego rodzaju pojazdu.

Do wykorzystywanych w zimę maszyn komunalnych zaliczamy również posypywarki. Służą one do posypywania ulic piaskiem i solą, co zwiększa bezpieczeństwo w ruchu kołowym. Tutaj rozróżnić musimy posypywarki samochodowe, które są niezależnymi pojazdami oraz posypywarki montowane do innych pojazdów. Szeroki wybór różnych maszyn komunalnych oferuje firma SaMASZ. Zachęcamy do odwiedzenia jej strony internetowej.

Podobne artykuły

Komentarze

NAJNOWSZE