Złom – czym różnią się poszczególne jego rodzaje?

Oddawanie złomu do skupu to wyraz dbania o środowisko. Jest to odpad, który nadaje się do recyklingu. Złom dzieli się na poprodukcyjny, obiegowy, powstający w zakładach hutniczych czy złom poamortyzacyjny. Jaki rodzaj tego odpadu można oddać na złomowisko?

Złom i jego rodzaje

Przyjmuje się, że stal zaczyna funkcjonować jako złom po 15-20 latach od jej wyprodukowania. Złom w Chrzanowie to jeden z najpopularniejszych odpadów, które oddaje się do skupu. Dzieli się pod względem dominującego materiału. Jego podstawowym składnikiem jest stal, która jest stopem żelaza i węgla. Skup może przyjmować złom lekki o grubości do 4 milimetrów, a także złom ciężki, którego grubość wynosi ponad 6 milimetrów. Złom może być metalowy, ale również żeliwny. Złom żeliwny jest odpadem, którego podstawowym materiałem jest żeliwo. Najwyższą cenę na skupie można otrzymać za metale kolorowe, czyli tak zwane metale niezależne. Są do wszystkie metale, które nie zawierają żelaza i jego stopów. Najpopularniejsze to aluminium i miedź. Metale kolorowe mają wiele zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. 

Złom wsadowy i niewsadowy

Złom stalowy można podzielić na złom wsadowy i niewsadowy. Kryterium przynależności wynika z tego, czy złom można poddać dalszej obróbce. Rozbiórki konstrukcji stalowych pozwalają uzyskać różne rodzaje złomu, ale nie wszystkie będą nadawały się do recyklingu. Złom wsadowy nadaje się do wykorzystania w piecach hutniczych. Jednak ważny jest jego skład. Złom przed oddaniem do huty powinien zostać odpowiednio oczyszczony. Do recykling złom stalowy może być przekazany jako taśmy, blachy, druty, pręty czy rury. 

Złom niewsadowy nie może zostać poddany dalszej obróbce. Nie jest przekazywany do huty. Nie od razu nadaje się do recyklingu. Musi zostać poddany obróbce termiczno-mechanicznej. Może przyjmować postać blach, rur, taśm, profili, szyn, a nawet wiórów. Jednak ze względu na posiadanie dużej ilości zanieczyszczeń w składzie, nie może być poddany recyklingowi. Dopiero jego oczyszczenie i odpowiednie przygotowanie, pozwalają na jego przerobienie. 

Podobne artykuły

Komentarze

NAJNOWSZE