Skuteczna ochrona prywatności w systemach monitoringu

AXIS Live Privacy Shield porównuje obraz obiektów, w tym postaci, wychwycony przez kamerę z tłem z określonej sceny i generuje dynamiczną, przezroczystą maskę dla obszarów odróżnionych. Innymi słowy, osoby i przedmioty będące w ruchu (bądź statyczne) wyświetlane są na danym planie jako przeźrocze. Cały proces maskowania przebiega szybciej niż mrugnięcie oka i skutecznie chroni prywatność obserwowanych, wykluczając niepotrzebną dla danego użytkownika systemu rejestrację danych osobowych i ujawnianie tożsamości monitorowanych osób. Co istotne, odbywa się on w czasie rzeczywistym, przy pełnej szybkości klatek, uwzględniając rozdzielczość kamery. Istotę działania prezentuje niniejszy materiał wideo.

Łatwa konfiguracja i ekonomiczna obsługa

Domyślnie, dynamiczne maskowanie stosowane jest do całego pola widzenia kamery, ale użytkownicy mogą zdefiniować obszary, w których maskowanie ma być wyłączone – na przykład, gdy istnieje potrzeba obserwacji taśmy transportującej, czy to w zakładach produkcyjnych, czy przy kasach sklepowych, które należy widzieć w pełni. Można także skonfigurować system tak, aby dostarczał oddzielny strumień wideo do wybranych stanowisk obserwacji bez maskowania, gdzie autoryzowani operatorzy mogą uzyskać dostęp do danych w celach dochodzeniowych w przypadku incydentu. Poniższa ilustracja pokazuje zdolność AXIS Live Privacy Shield do jednoczesnego przesyłania strumieni wideo z dynamicznym maskowaniem (A) i bez (B).

W obszarach, w których maskowanie jest wymagane na stałe, można użyć funkcji maskowania statycznego – dotyczy to zwłaszcza „zakrywania” obiektów-przedmiotów o względnie niezmiennym położeniu, stanowiących źródło danych wrażliwych, jak ekrany komputerów lub terminali płatniczych itp. Na uwagę zasługuje również fakt, iż AXIS Live Privacy Shield działa bezpośrednio na systemach kamer Axis, pracujących w trybie analizy brzegowej. Nie są zatem wymagane dodatkowe inwestycje w drogie serwery. Skalowanie i rozbudowa systemu również jest ułatwiona.

AXIS Live Privacy Shield jest doskonałym narzędziem do stosowania monitoringu w środowisku RODO, zabezpieczającym użytkownika systemu przed naruszaniem czyjejkolwiek prywatności, co również może być dla niego dość kosztowne.

Funkcjonalność

AXIS Live Privacy Shield jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach o dobrym, stabilnym oświetleniu. Sprawdza się w obserwacji zdalnej lub dyskretnej, 24/h, gdy dozór wizyjny może nastręczać problemów natury prawnej, ze względu na zasady i przepisy dotyczące prywatności. Idealnie nadaje się więc do przestrzeni produkcyjnych, logistycznych, transportowych, czy też sprzedażowych, a także do obiektów edukacji, bądź administracji publicznej, w których śledzenie przebiegu procesów, zdarzeń i przepływu osób ma istotne znaczenie dla wyników finansowych, efektywnej organizacji pracy, a także dla bezpieczeństwa pracowników lub jakości obsługi klienta.

Podobne artykuły

Komentarze

NAJNOWSZE